Tiêu Tương mưa gõ mui bồng.
Lúc chia lòng.
Buồn sóng vỗ trời nổi gió,
Động tầng không.

Lưu chẳng ở,
Đừng vội vã.
Hãy thong dong.
Đêm tới nơi nào nâng chén,
Có ai cùng?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.