Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 07:42

Nhà cửa tan tành ấy bởi đâu?
Anh em xa cách nghĩ thêm sầu.
Thương cha nhớ mẹ lòng dao cắt,
Buồn chị lo em luống bạc đầu.
Chìm nổi tấm thân nơi biển khổ,
Mịt mờ hồn phách chốn thành sầu.
Con đường hy vọng còn thăm thẳm,
Một bước trên đời một bước đau.


Nguồn: Phan Đình Liễu, Thượng Tân Thị với 10 bài Khuê phụ thán, NXB Văn Mới, CA, Hoa Kỳ