Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 08:31

Vành trăng tuy đã ngậm đầu non,
Còn thấy xa xa dạng mấy hòn.
Đỉnh Ngọc núi Kim hình vẫn tỏ,
Sông Hương bến Ngự dấu chưa mòn.
Mõ canh xóm Vạn đương hồi cốc,
Chuông sám chùa Thiên lát đánh bon.
Gặp gỡ hoạ là khi ngủ mớ,
Ủa này chồng! ủa này con!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 169, tháng 2-1932