Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 08:31

Thương chồng ai rõ bụng ta chăng?
Trên có trời cao dưới đất bằng.
Giữ dạ chẳng sờn cơn gió táp,
Xót lòng còn bận đám mây giăng.
Buộc dây “u uất” bao nhiêu mối,
Mớ hộc “sầu tư” biết mấy ngăn.
Trước gác chắp tay thơ thẩn bước,
Một mình bạn với một vành trăng.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 169, tháng 2-1932