Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 08:30

Ra sanh có biết gặp nhau không?
Hay lại như người cách trở sông.
Non nước tin chờ thưa cánh nhạn,
Đá vàng chỉ quyết nhẹ lông hồng.
Kêu hồn Thục Đế chim quyên rũ,
Thanh phận Hằng Nga bóng thỏ lồng.
Nghĩ nỗi mình đây thêm lắm nỗi,
Nỗi thương con với nỗi thương chồng.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 169, tháng 2-1932