Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 08:30

Chẳng mấy dai mà dạ chẳng cùng,
Gìn vàng giữ ngọc “tiết nhi chung”.
Trời mây gan óc lo đền nghĩa,
Tấm mảng tình duyên phải vẹn tùng.
Sương nhiễu giọt sầu tươm lá chuối,
Gió đưa hơi thảm phất cây tùng.
Bỗng đâu nghe đã canh năm trở,
Trống đánh tùng! tung! tủng tủng tung!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 169, tháng 2-1932