Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 08:30

Khoẻ được như thường gánh một vai,
Chữ tình xin chớ phụ lòng ai.
Trăng thề còn đó trơ trơ mặt,
Sấm giận vì đâu chát chát tai.
Lỡ dở cái duyên mình bốn bảy,
Lênh đênh chút phận bến mười hai.
Ví chi có phép thâu đường lại,
Non nước muôn trùng chẳng mấy dai.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 169, tháng 2-1932