Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2007 08:29

Trời ôi có phải thiếp là tương,
Giọt lệ vì ai để nhớ thương.
Bốn chín tuổi dư gần bóng xế,
Hăm hai năm lẻ vắng mùi hương.
Biển dâu đổi cuộc xui nên thế,
Trâu ngựa đên nghi phải tính phương.
Tin tức xa xôi thông chẳng tiện,
Vái van sức khoẻ được như thường.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 169, tháng 2-1932