Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 08:28

Đêm thâu ta đứng lại ta ngồi,
Bèo bọt trong lòng thể bụng sôi.
Kim chích chín chiều đau khó chịu,
Tơ vò trăm mối gỡ không rồi.
Nghĩ khi gối dựa kề bên cạnh,
Nhớ lúc tay bồng để xuống nôi.
Chia rẽ bây giờ thành mấy ngả?
Trời làm chi tệ lắm trời ôi!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 169, tháng 2-1932