Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 08:28

Hao mòn thân thiếp chỉn lo âu,
Sống thác quê người có biết đâu.
Nước cũ dẫu còn khôn ngớt thảm,
Biển cừu chưa lấp dễ nguôi sầu.
Lưới thưa mở đặng chăng thì mở,
Phận mỏng dầu may rủi mặc dầu.
Lưỡng lự ra vào trăng đã xế,
Đồng hồ tích tắc suốt đêm thâu.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 169, tháng 2-1932