Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 08:48

Theo phía trong bờ biển Thuận An,
Đường ra Quảng Trị, phá Tam Giang.
Nước thành vũng lớn quanh ba ngã,
Cái nổi vòng cao thẳng một hàng.
Có tiếng nơi đây là ổ cướp,
Không nghe chốn ấy lập đồn quân.
Rào xây ngang dọc bao quanh khắp,
Chài lưới người ta cũng rộn ràng.


(Việt Nam thi nhân tiền chiến)