Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi hảo liễu vào 22/02/2015 14:04

Một bước ra đi một bước ngừng
Trông về sông Vị mắt rưng rưng
Kìa chùa Thuông Lổi then mây khoá
Nọ núi Tư Gồi vách đá dừng
Ngàn dậm đình dài thân khách lạ
Bốn bề làng khác bạn người dưng
Anh em đưa tiễn hôm nay ấy
Xin nhớ năm sau rót chén mừng


Nguồn: Phụ nữ tân văn, số 110, ngày 26-11-1931