Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 08:51

Ai lại không ham chuộng lợi danh,
Cái danh như trống đợi Nam Đình.
Ngâm thơ lui giặc tài hơn vạn,
Quét bút tàn quân sức cả nghìn.
Nhơn nhóm “dĩ văn” liền “dĩ hữu”,
Nghĩa đem “Đồng Khí” tạc “Đồng Thinh”.
Vài lời nhắn nhủ trang anh tuấn,
Liên lạc gây nên mối cảm tình.


Nguồn: Thế giới, số 8, 28-8-1936