Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 08:51

Ai dám xem thường với dám khinh,
Tao đàn như kiếng để soi hình.
Tùng, Tuy hai cụ hồn chưa tán,
Lý, Đổ ngàn năm phách cũng linh.
Theo gót người xưa đi trước mắt,
Đưa chân em trẻ bước sau mình.
Khe chê những tiếng mang chi đó,
Miễn xúm ruồng cho khỏi lấp tranh.


Nguồn: Thế giới, số 8, 28-8-1936