Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 08:50

Bỗng đâu tin nhận được tay trao,
Mới biết nam nhi đến lúc hào.
Cả tiếng chim kêu tìm những bạn,
Nghe lòng sâu khéo hoạ cùng nhau.
Cung đàn dây giãn khi lên xuống,
Sức ngựa đường xa bước thấp cao.
Phận hủ từ đây mong mỏi lắm,
Có chi chút ít để về sau.


Nguồn: Thế giới, số 8, 28-8-1936