Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi hảo liễu vào 22/02/2015 14:02

Lên chơi ướm hỏi cụ Từ công
Treo ấn từ quan đã mấy đông
Ở được trên tiên là phân có
Về chi dưới tục để duyên không
Một nguồn đào biếc ai là chủ
Mười mẫu trà xanh kẻ nhắc ông
Dấu mực đề thi rêu bọc kín
Khiến người mặc khách mập mờ trông


Nguồn: Phụ nữ tân văn, số 110, ngày 26-11-1931