Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi hảo liễu vào 22/02/2015 14:06

Mặt biển linh đinh một chiếc bồng
Day qua trở lại giáp tây đông
Sóng đơm trắng dã khi trồi sụt
Mây kéo đen sì khoảng có không
Lắc chuyển làm cho người mất sắc
Quay lia chẳng khác kẻ lên đồng
Lòng ta trung tín trời kiêng nể
Lựa phải cầu may vái cá ông


Nguồn: Phụ nữ tân văn, số 111, ngày 3-12-1931