Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 08:47

Bên trời con mắt ngó lom lom.
Chiêng gác non tây chói đỏ lòm.
Mả đá mập mờ ba bốn khóm.
Nhà tranh nhấp nhóa một hai chòm.
Đạp xe dong ruổi người đi xóm,
Mang súng xênh xang lính ngủ dòm.
Ta vẫn đường xa chưa tới chỗ,
Thu không trống đã đánh tom tom.


Nguồn: Thế giới, số 8, ngày 28-8-1936