Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 13/08/2016 09:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 19/08/2016 21:54

遊長寧公主流杯池其四

暫游仁智所,
蕭然松桂情。
寄栖言遁客,
勿复訪蓬瀛。

 

Du Trường Ninh công chúa Lưu Bôi trì kỳ 4

Tạm du Nhân Trí sở,
Tiêu nhiên tùng quế tình.
Ký thê ngôn độn khách,
Vật phục phỏng Bồng Doanh.

 

Dịch nghĩa

Tạm vào chơi sở Nhân Trí,
Cảm được nỗi buồn của thông và quế.
Xin gửi lời tới các vị định lánh đời tới cõi cao hơn,
Nơi đây là tiên cảnh rồi đừng hỏi đường tới cõi Bồng Doanh nữa.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tạm vào chơi thăm Nhân Trí sở
Cảm nỗi buồn của quế và thông
Lánh đời tìm cõi, xin ông
Nơi đây tiên cảnh, Doanh Bồng đừng ham.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sở Nhân Trí rãnh vào chơi,
Cảm thông tùng quế chơi vơi nỗi buồn.
Gửi người định lánh đời luôn,
Nơi đây tiên cảnh đừng tìm Bồng Doanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tạm vào Nhân Trí sở nhàn chơi,
Tùng quế cảm thông buồn khó vơi.
Xin gửi các người, đời định lánh,
Bồng Doanh tiên cảnh chính đây rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời