TL muôn hiểu thêm, bài này viết về cây thuỳ dương nào vậy, ở Nga hay ở Việt Nam?
Có người nói ở Nga không có cây nào được dịch ra tiếng Việt là thuỳ dương cả.
Còn ở Việt Nam, thuỳ dương cũng là loại cây bí hiểm. Có 1 lần tên cây này xuất hiện trong thơ của Huy Cận: "Ru em sẵn tiếng thuỳ dương mấy bờ..."