Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 16/08/2008 08:02, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 25/02/2009 21:16

九日登望仙臺呈劉明府容

漢文皇帝有高臺,
此日登臨曙色開。
三晉雲山皆北向,
二陵風雨自東來。
關門令尹誰能識,
河上仙翁去不迴。
且欲近尋彭澤宰,
陶然共醉菊花杯。

 

Cửu nhật đăng Vọng Tiên đài, trình Lưu Minh Phủ Dung

Hán Văn hoàng đế hữu Cao Đài,
Thử nhật đăng lâm thự sắc khai.
Tam Tấn vân sơn giai bắc hướng,
Nhị Lăng phong vũ tự đông lai.
Quan môn lệnh doãn thuỳ năng thức,
Hà thượng tiên ông khứ bất hồi.
Thả dục cận tầm Bành Trạch tể,
Đào nhiên cộng tuý cúc hoa bôi.

 

Dịch nghĩa

Hán Văn hoàng đế có xây toà đài cao
Hôm nay lên nhìn xuống ánh nắng ban mai chiếu mọi nơi
Mây núi bên Tam Tấn đều hướng về phía bắc
Mưa gió bên hai lăng đền từ hướng đông lại
Có lệnh doãn giữ cửa quan nào còn biết đến
Hà thượng tiên ông đi biệt không trở về nữa
Thôi hãy thử tìm ông Bành Trạch tể
Vui vui vẻ vẻ cùng nhau say ly rượu cúc


Vọng Tiên đài là đài do Hán Văn Đế dựng lên. Hà thượng ông đem Lão Tử hiến Văn Đế, rồi đi biệt tích. Đế ở Tây Sơn dựng đài trông ngóng, đặt tên là Vọng Tiên đài.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Hán Văn hoàng đế dựng đài cao
Sáng sớm lên đây nắng chiếu vào
Cõi bắc núi mây Tam Tấn vượt
Miền đông mưa gió Nhị Lăng bao
Quan môn lệnh doãn đâu tìm nhỉ?
Hà thượng tiên ông chẳng thấy nào!
Những muốn về thăm Bành Trạch huyện
Cùng say rượu cúc với ông Đào


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Hán Văn Đế dựng đài cao,
Hôm lên, nắng sớm tràn vào ánh dương.
Mây Tam Tấn hướng bắc phương,
Nhị Lăng, mưa gió từ đường hướng đông.
Ai hay quan Doãn đâu không,
Để cho Hà Thượng tiên ông đi rồi.
Tể quan Bành Trạch, tìm chơi,
Cùng nhau rượu cúc mềm môi ông Đào...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Hán Văn Hoàng đế dựng đài tiên
Một sớm lên chơi khí sắc hường
Tam Tấn núi mây quay bắc hướng
Nhị Lăng mưa gió tự đông sang
Quan môn lệnh Doãn ai người biết
Hà Thượng tiên ông chẳng lại thường
Thôi tới gặp tìm Bành Trạch tể
Để cùng ông cạn cúc hoa hương.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hán Văn đế xây đài tiên vọng
Nay lên chơi hừng nắng ban mai
Bắc mây Tam Tấn trôi dài
Nhị Lăng mưa gió tơi bời hướng đông
Ai còn biết quan vùng họ Doãn
Để tiên ông bay mãi không về
Muốn đi Bành Trạch gần kề
Cùng ông uống rượu bên lề cúc hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hán Văn hoàng đế dựng đài cao,
Nhìn xuống ánh mai sáng chiếu vào.
Tam Tấn núi mây đều hướng bắc,
Hai lăng mưa gió từ đông ào.
Cửa quan lệnh doãn nào ai biết,
Hà thượng tiên ông biệt chốn nào?
Thôi hãy thử tìm Bành Trạch tể,
Cùng say rượu cúc với ông Đào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời