Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 06/10/2016 20:53

白紵辭【香風詞】

洛陽梨花落如霰,
河陽桃葉生復齊。
坐惜玉樓春欲盡,
紅綿粉絮裛妝啼。

 

Bạch trữ từ [Hương phong từ]

Lạc Dương lê hoa lạc như tản,
Hà Dương đào diệp sinh phục tề.
Toạ tích ngọc lâu xuân dục tận,
Hồng miên phấn nhứ ấp trang đề.

 

Dịch nghĩa

Hoa lê ở Lạc Dương rụng bay như tuyết,
Lá cây đào ở Hà Dương trổ ra đều dần.
Ngồi trên lầu sang trọng tiếc cho mùa xuân sắp tàn,
Vừa thoa phấn hồng trang điểm vừa kêu lên nho nhỏ.


Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa lê Lạc Dương bay như tuyết
Lá đào ra đều khắp Hà Dương
Ngồi lầu xuân hết tiếc thương
Phấn hồng trang điểm và đương than thầm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Như tuyết Lạc Dương lê rụng bay,
Hà Dương đào trổ lá đều đầy.
Ngồi lầu xuân tiếc mùa tàn hết,
Trang điểm phấn hồng vừa khóc đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Như tuyết Lạc Dương lê bay,
Đào ở Hà Dương lá cây trổ dần.
Trên lầu xuân tiếc sắp tàn,
Vừa kêu nho nhỏ, điểm trang phấn hồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hoa lê thành Lạc bay như tuyết
Khắp xứ Hà Dương trổ lá đào
Tiếc nỗi lầu cao xuân sắp hết
Phấn son trang điểm được chừng bao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời