Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 1 bản dịch, 2 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 02/12/2007 08:12

李尚書命妓歌餞有作奉酬

羊公留宴峴山亭,
洛浦高歌五夜情。
獨向柏臺爲老吏,
可憐林木響餘聲。

 

Lý thượng thư mệnh kỹ ca tiễn hữu tác phụng thù

Dương công lưu yến Nghiễn Sơn đình,
Lạc Phố cao ca ngũ dạ tình.
Độc hướng Bách đài vi lão lại,
Khả lân lâm mộc hưởng dư thanh.


Thôi Nguyên Phạm làm Giám sát Ngự sử ra thanh tra Chiết Đông. Trước đó Quan sát sứ Chiết Đông Lý Nạp có một đêm lên vọng lâu trong thành nghe lời hát rằng "Nhạn Môn sơn thượng nhạn sơ phi" (Chim nhạn vừa bay núi Nhạn Môn), âm điệu gấp gáp thê thiết. Nạp gọi tới hỏi, người hát thưa rằng "Thiếp là con hát ra khỏi sổ tên Thịnh Tiểu Tùng". Đến hôm Nguyên Phạm thanh tra xong trở về kinh, Nạp hội quan viên ở mạc phủ bày tiệc đưa chân, sai Tiểu Tùng hát, mỗi khách trên tiệc đều làm một bài thơ tứ tuyệt để tiễn (xem bài "Mệnh kỹ Thịnh Tiểu Tùng ca tiễn Thôi thị ngự hoàn khuyết" của Lý Nạp 李訥).

Nguyên Phạm hiểu ý chúc tụng của Nạp, bèn làm một bài thơ từ tạ bằng bài thơ này. Khách trên tiệc có người nói "Quan Thị ngự là Trung thư nơi gác Phượng, tiền trình như chim phượng, làm sao mà già nơi phủ quạ (thời Hán trong phủ Ngự sử trồng nhiều cây bách, có đàn quạ hoang vài ngàn con tụ tập, sáng bay đi tối bay về, người ta vì thế gọi phủ Ngự sử là Bách đài hay Ô đài) được, xin ngài sửa câu ấy". Nguyên Phạm không chịu, đến mùa thu đi xét án ngục tại Tiêu Trung, chết ở chức Ngự sử.

Nguồn: Giai thoại thơ Đường, Cao Tự Thanh, NXB Phụ nữ, 1995

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Quan hiền ý tiễn xiết chân thành,
Người đẹp lời ca nặng nghĩa tình.
Chức lại riêng già nơi phủ quạ,
Nghĩ thương cây lá vọng âm thanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

盛小叢

Thịnh Tiểu Tùng thị Vãn Đường thời Việt trung ( Thiệu Hưng) ca kỹ .
Đại Trung niên gian, Lý Nột vi Triết Đông quan sát sứ ,
dạ đăng thành lâu, thính đáo ca thanh kích thiết , cực
vi tán thưởng , mệnh nhân tương ca giả trảo lai , tài
nhận thức thị Thịnh Tiểu Tùng . Đương thời Giám Sát Ngự Sử
Thôi Nguyên Phạm tại Lý Nột mạc trung , tương phụng triệu nhập
kinh , Lý Nột trí tửu tống hành , tịch thượng tựu mệnh ,
Thịnh Tiểu Tùng xướng ca khuyến tửu . Tại tọa đích chủ khách
đô tác liễu thi . Thịnh Tiểu Tùng xướng đích thị tha tự chế đích khúc tử:

Đột Quyết tam đài

NHẠN MÔN SƠN THƯỢNG NHẠN SƠ PHI ,
Mã Ấp lan trung mã chánh phì .
Nhật cán sơn tây phùng dịch sứ  ,
Ân cần nam bắc tống chinh y .

盛小叢是晚唐時越中(紹興)歌妓。大中年間,李訥為浙東觀察使,夜登城樓,聽到歌聲激切,極為讚賞,命人將歌者找來,才認識是盛小叢。當時監察御史崔元範在李訥幕中,將奉召入京,李訥置酒送行,席上就命盛小叢唱歌勸酒。在座的主客都作了詩。盛小叢唱的是她自製的曲子:

突厥三台

雁門山上雁初飛,
馬邑闌中馬正肥。
日旰山西逢驛使,
殷勤南北送征衣。

.......................................

Thịnh Tiểu Tùng là ca kỹ đất Việt ( Thiệu Hưng , Triết Giang ) được Lý Nột biết tiếng mời về trong phủ....

Ở trên là bài thơ của Thịnh Tiểu Tùng đã xướng trong tiệc rượu Lý Nột tiễn Thôi Nguyên Phạm về kinh đô trong đó có câu :
Nhạn Môn sơn thượng nhạn sơ phi.

Chủ khách mọi người đều làm thơ , trong đó có Lý Nột (李訥) , Thôi Nguyên Phạm (崔元範) và phán quan Dương Tri Chí ( 楊知至 )......

Có bản nói rằng bài này của Vi Ứng Vật
http://www.xysa.com/xysaf...ok/yuefushiji/t-index.htm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Thịnh Tiểu Tùng

http://www.xysa.com/xysaf...book/yuefushiji/t-075.htm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời