長干行其三

下渚多風浪,
蓮舟漸覺稀。
那能不相待,
獨自逆潮歸。

 

Trường Can hành kỳ 3

Hạ chử đa phong lãng,
Liên chu tiệm giác hy.
Na năng bất tương đãi,
Độc tự nghịch triều quy.

 

Dịch nghĩa

Phía bến dưới nhiều sóng gió,
Nên dần thấy thuyền lan ít qua lại.
Sao chàng không đợi ai đi cùng,
Tự mình vượt sóng mà về.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bãi sông sóng gió thật nhiều
Thuyền sen thưa thớt tịch liêu giang đầu
Em không chờ được anh đâu
Ngược chiều nước rút em mau quay về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tâm

Bến dưới nhiều sóng gió
Thuyền nan ít ai dùng
Bạn đường sao chẳng có
Tự mình vượt sóng sông

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Bên sông sóng gió đã lùa,
Thuyền sen mới biết giờ thưa, thưa dần.
Chờ nhau thôi hẳn khôn cầm,
Một mình ngược sóng khua dầm về thôi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bãi dưới nhiều sóng gió
Thuyền sen thấy ít dần
Sao anh chẳng chờ đợi
Vì nước ngược sao anh?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dưới sông gió lớn sóng đùa
Thuyền sen mỏng mảnh thớt thưa vắng dần
Sao không đợi kẻ đi cùng
Một mình riêng vượt muôn trùng sóng to

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bến sông gió giật sóng đùa,
Nên thuyền nan thấy lưa thưa qua dòng.
Sao chàng không đợi đi cùng,
Tự mình vượt sóng muôn trùng về thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Sơ Hạ

Dưới bãi sông gầm sóng gió ngâm
Thuyền qua chốc chốc lại thưa dần
Sao không vượt sóng cùng bè bạn
Quay về ngược gió tự đơn thân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Sơ Hạ

Trên sông sóng gió nổi đầy
Thuyền qua chốc chốc cũng chày hiếm hoi
Sao không đợi bạn về thôi
Một mình ngược sóng mà bơi giầm chèo

Chưa có đánh giá nào
Trả lời