Nhớ năm xưa ở chốn này
Hoa đào cười với hây hây má hồng
Hoa giờ vẫn cợt gió đông
Mà người xưa khuất xa xăm phương trời