Bài thơ: Tặng tỳ - 贈婢 (Thôi Giao - 崔郊)
14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 28/05/2007 21:44

贈婢

公子王孫逐後塵,
綠珠垂淚滴羅巾。
侯門一入深似海,
從此蕭郎是路人。

 

Tặng tỳ

Công tử vương tôn trục hậu trần,
Lục Châu thuỳ lệ trích la cân.
Hầu môn nhất nhập thâm tự hải,
Tòng thử Tiêu lang thị lộ nhân.

 

Dịch nghĩa

Công tử Vương tôn đeo đuổi theo dấu bụi,
Lục Châu rơi lệ ướt khăn lụa.
Cửa vương hầu một khi đã vào là sâu như biển,
Từ đó Tiêu Lang là kẻ qua đường.


Sách Văn khê hữu nghị của Phạm Thư (cuối Đường) có ghi câu chuyện thời Nguyên Hoà (Đường Hiến Tông) có chàng tú tài tên là Thôi Giao 崔郊, cô của Thôi Giao có người tỳ nữ rất đẹp. Thôi Giao và người tỳ nữ có tình ý; sau nàng bị bán cho một ông quan tên là Vu Địch. Thôi Giao nhớ nàng khôn nguôi. Một lần nhân tiết hàn thực, người tỳ nữ đi ra, tình cờ gặp Thôi Giao. Thôi Giao xúc cảm làm bài thơ này. Sau, Vu Địch đọc được bài thơ, liền cho phép Thôi Giao lấy người tỳ nữ ấy. Câu chuyện của họ trở thành một giai thoại trên thi đàn đương thời.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Công tử Vương tôn theo dấu bụi,
Lục Châu rơi lệ ướt khăn hường.
Vào cửa vương hầu sâu tựa bể,
Tiêu lang đành hóa khách qua đường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Vương tôn theo mãi bụi trần gian,
Khăn lụa Lục Châu thấm lệ tràn.
Cửa quan đã vướng sâu tựa bể,
Chàng Tiêu nay làm khách qua đàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

1.
Con quan lớn vẫn theo sau bụi
Nàng Lục Châu lệ tủi ướt khăn
Về nhà quyền quý cao thâm
Dẫu Tiêu lang cũng chỉ làm người dưng

2.
Con cháu quan chạy theo bụi bậm
Nàng Lục Châu lệ đẫm khăn là
Cửa quan đã nhập khôn ra
Tiêu Lang từ đó chỉ là người dưng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời