Dưới nắng chiều đôi uyên ương múa
Chúng là loài chim hiếm biết yêu
Tạm xa đảo cũng quay đầu
Qua ao lạnh cũng bên nhau bay cùng
Mây mê ngói uyên ương điện ngọc
Hình uyên ương trên vóc dệt nhiều
Hái sen bạn gái xì xào
Giữa dòng hai đứa bên nhau bơi về

tửu tận tình do tại