上元之夜

玉漏銅壺且莫催,
鐵關金鎖徹明開。
誰家見月能閑坐,
何處聞燈不看來?

 

Thượng nguyên chi dạ

Ngọc lậu đồng hồ thả mạc thôi,
Thiết quan kim toả triệt minh khai.
Thuỳ gia kiến nguyệt năng nhàn toạ,
Hà xứ văn đăng bất khán lai?

 

Dịch nghĩa

Hỡi đồng hồ nước cẩn ngọc, chớ thôi thúc nữa!
Cửa sắt khoá đồng (kinh thành Trường An) đã rộng mở rồi.
Nhà nào thấy trăng sáng mà có thể ngồi không?
Nơi nào có giăng đèn mà không có người lại?


Tết thượng nguyên tức ngày rằm tháng giêng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đồng hồ ơi đừng thôi thúc nữa!
Kinh thành đà bốn cửa mở rồi
Sáng trăng ai nỡ lặng ngồi?
Đèn giăng xứ xứ vui chơi ai từ?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giọt lậu đồng hồ, chớ thúc thôi!
Kinh thành bốn cửa mở ra rồi.
Sáng trăng ai nở ngồi không lặng?
Người lại qua đèn giăng khắp nơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giọt đồng đừng có thúc thôi!
Kinh thành bốn cửa mở rồi rộng thênh.
Sáng trăng ai nở ngồi yên?
Nơi nào mà có giăng đèn người đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời