鸚鵡洲即事

悵望春襟鬱未開,
重臨鸚鵡益堪哀。
曹瞞尚不能容物,
黃祖何曾解愛才。
幽島暖聞燕雁去,
曉江晴覺蜀波來。
何人正得風濤便,
一點輕帆萬里回。

 

Anh Vũ châu tức sự

Trướng vọng xuân khâm uất vị khai,
Trùng lâm Anh Vũ ích kham ai.
Tào Man thượng bất năng dung vật,
Hoàng Tổ hà tằng giải ái tài.
U đảo noãn văn Yên nhạn khứ,
Hiểu giang tình giác Thục ba lai.
Hà nhân chính đắc phong đào tiện,
Nhất điểm khinh phàm vạn lý hồi.

 

Dịch nghĩa

Buồn bã ngắm cảnh xuân mà u uất chưa nguôi
Khi trở lại bãi sông Anh Vũ đầy xót xa này
Tào Tháo đã không dung ai rồi
Thì Hoàng Tổ sao dám trọng tài ai
Đảo vắng nghe thấy nhạn xứ Yên bay đi
Sông lặng sáng sớm cảm được sóng xứ Thục tới
Ai là người có sóng gió huận tiện
Để đưa một cánh buồm nhẹ từ muôn dặm trở về.


Anh Vũ châu là 1 bãi trên sông Trường Giang, phía tây nam huyện Hán Dương, tỉnh Hồ Bắc. Thời Tam Quốc, Nễ Hành có tài văn thơ, nhưng tính cao ngạo, bị Tào Tháo ghét. Y mượn tay Hoàng Tổ giết chết, xác chôn tại bãi này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Ưu uất lòng xuân ngắm chẳng chẳng thôi
Bước lên Anh Vũ luống bồi hồi
Tào Công đâu thể khoan dung khách
Hoàng Tổ làm sao vị nể người ?
Đảo vắng nhạn Yên tung cánh vỗ
Sông Mai sóng Thục dập dềnh trôi
Ai may mắn gặp ngày xuôi gió
Thấp thoáng buồm xa hiện cuối trời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Buồn ngắm cảnh xuân u-uất hoài
Trở về Anh Vũ xót xa này.
Tào công chẳng thứ tha người dưới
Hoàng Tố đâu yêu trọng kẻ tài.
Đảo vắng nhạn Yên bay rộn rịp
Sông êm sóng Thục dậy ban mai.
Nào người thuận sóng xuôi theo gió
Muôn dặm buồm về nhẹ cánh bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Phong

Cảnh xuân ngắm mãi luống u hoài
Trở về Anh Vũ xót xa thay
Tào công đã chẳng dung ai nữa
Hoàng Tổ còn đâu dám dụng tài
Đảo vắng nhạn Yên đà bay hết
Sông êm sóng Thục tưởng bên tai
Biết ai sóng gió thân từng trải
Muôn dặm nương nhờ trở lại đây.

lnp
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Ngắm cảnh lòng xuân bực bội hoài,
Lại qua Anh Vũ, càng bi ai.
Tào công còn chẳng hay thương khách,
Hoàng Tổ làm sao lại tiếc tài?
Đảo ấm, nhạn Yên bay đã hết,
Trời quang, sóng Thục chảy sang rồi.
Sóng xuôi gió thuận, ai người được,
Một chấm buồm về vạn dặm khơi?

tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Buồn ngắm lòng xuân ngán chẳng phai,
Lại lên Anh Vũ lắm bi ai!
Tào công còn chửa bao dung khách,
Hoàng Tổ vì sao trọng nể tài?
Nghe thoảng nhàn Yên dời đảo vắng,
Biết ngay sóng Thục đến sông mai.
Nào ai gặp được ngày xuôi gió,
Trở cánh buồm con vạn dặm dài...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lòng đang buồn xuân sắc chẳng sao nguôi
Càng đau xót chân lạc miền Anh Vũ
Tào Công đã không dung bầy tôi cũ
Hoàng Tổ nào đâu dám vị người tài
Nhạn xứ Yên đảo vắng đã tung bay
Sóng sông Thục sớm mai vừa ùa tới
Ai có được sóng thuần làn gió lợi
Đưa cánh buồm nơi vô tận về đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyên An

Cảnh xuân ngắm mãi lòng phiền muộn
Anh Vũ buổi về dạ sầu côi
Mạnh Đức bất dung người cao ngạo
Buộc lòng Hoàng Tổ tiễn hiền tôi.
Xứ Yên nghe nhạn rời cồn vắng
Biết sông phía Thục nước đến nơi
Hỏi ai dẫn gió xuôi chiều sóng
Đưa cánh buồm xa trở lại bờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời