Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/06/2014 14:54

望韓公堆

韓公堆上望秦川,
渺渺關山西接連。
孤客一身千里外,
未知歸日是何年。

 

Vọng Hàn Công đôi

Hàn Công đôi thượng vọng Tần Xuyên,
Diểu diểu quan sơn tây tiếp liên.
Cô khách nhất thân thiên lý ngoại,
Vị tri quy nhật thị hà niên.

 

Dịch nghĩa

Đứng trên gò Ông Hàn ngắm đất Tần Xuyên,
Về hướng tây núi và các quan ải nối tiếp trùng trùng.
Ta là khách cô đơn nơi xa ngàn dặm này,
Chưa biết năm nào mới về.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đất Tần Xuyên lên gò Hàn ngắm
Tít trời tây thật lắm quan san
Khách du cô độc dặm ngàn
Vẫn chưa hay biết đến năm nào về

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Hàn Công gò đống ngắm Tần Xuyên
Núi ải mịt mờ tây tiếp liền
Nghìn dặm ngoài đơn thân khách lẻ
Ngày về chẳng biết sẽ bao năm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hàn công gò ngắm đất Tần Xuyên,
Về hướng ải tây núi tiếp liền.
Ta khách cô đơn ngàn dặm lại,
Ngày về chưa biết sẽ bao niên?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tần Xuyên xa ngắm tự Hàn Công,
Non núi trời tây điệp điệp trùng.
Cô khách một thân ngàn dặm cách,
Ngày về đâu biết mộng rưng rưng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời