vàng lên non biếc
tiếc chi ngày phai
vò võ khung trời
vừng trăng riêng chiếc


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013