rừng cao nối tiếp
non xanh trùng điệp
sau bức màn sương
giấc nồng thiêm thếp


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013