chim ca bình minh
tre ngà xinh xinh
gió ru nhè nhẹ
mình lá rung rinh


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013