trắng mây về khắp
núi đồi tăm tắp
gió xa sắp về
mây làm cánh chắp


Nguồn: Vần thơ cho bé (thơ), Trí Hải, NXB Hồng Đức, 2013