trắng mây về khắp
núi đồi tăm tắp
gió xa sắp về
mây làm cánh chắp


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]