trắng mây về khắp
núi đồi tăm tắp
gió xa sắp về
mây làm cánh chắp


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013