vườn bé có mít
quả ra chi chít
lá đổ mịt mù
chim ca ríu rít


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013