sớm mai thức dậy
cùng với mặt trời
em vui ca hát
cho đời thêm tươi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]