sớm mai thức dậy
cùng với mặt trời
em vui ca hát
cho đời thêm tươi


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013