bếp chiều khói toả
vàng thếp non tây
chim từng đàn bay
xếp hàng về tổ


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013