vầng trăng là cánh buồm
của thuyền mây đã xa
em thương niềm cô quạnh
của buồm trăng bơ vơ


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013