em yêu những vì sao
lấp lánh trên trời cao
như nghìn muôn châu báu
trong kho đêm nhiệm màu


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013