em yêu những vì sao
lấp lánh trên trời cao
như nghìn muôn châu báu
trong kho đêm nhiệm màu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]