em yêu mái trường
nơi em vui học
có trò bạn nhỏ
và cô giáo thương


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013