em yêu mái trường
nơi em vui học
có trò bạn nhỏ
và cô giáo thương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]