em yêu cô giáo
tươi trẻ dịu hiền
lời cô dạy bảo
em hằng chẳng quên


Nguồn: Vần thơ cho bé (thơ), Trí Hải, NXB Hồng Đức, 2013