em yêu cô giáo
tươi trẻ dịu hiền
lời cô dạy bảo
em hằng chẳng quên


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013