em yêu cha em
về trưa đi sớm
gian khổ trăm phần
nuôi con khôn lớn


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013