Vu lan hai chữ thân thương
Nhắc người con Phật phải thường lưu tâm
Tình cha nghĩa mẹ cao thâm
Bởi cha lặng lẽ âm thầm vì con
Mẹ thời năm tháng hao mòn
Chăm lo chu đáo để con nên người
Ai còn mang cánh hồng tươi
Là còn diễm phúc vui cười vô tư
Nếu ai đã mất mẫu từ
Vu lan sẽ thấy tâm tư thoáng buồn
Nỗi buồn man mác trào tuôn
Vì không còn mẹ sẽ luôn thiệt thòi
Sẽ thành một kẻ mồ côi
Âm dương cách biệt xa xôi nghìn trùng
Nếu ai còn mẹ nói chung
Là còn phước đức vô cùng lớn lao
Tình cha nghĩa mẹ biết bao
Lo cho con trẻ mong sao trưởng thành
Mong con đẹp phận nên danh
Mẹ luôn cực khổ cam đành đắng cay
Cha luôn vất vả suốt ngày
Sớm hôm tần tảo dạn dày gió sương
Để con vững bước trên đường
Công danh sự nghiệp, mọi phương, mọi điều
Mẹ cha bảo bọc thương yêu
Cho con lẽ sống cao siêu với đời
Công cha nghĩa mẹ tuyệt vời
Làm người ai nỡ để vơi ơn này
Vu lan tháng Bảy về đây
Cho ta ôn lại ơn dày mẹ cha
Thành tâm báo hiếu thiết tha
Một phần báo đáp gọi là tạ ân
Nguyện cầu hai đấng song thân
Vu lan Thắng hội vẹn phần thảnh thơi


Nguồn: Tường Vân, Hạnh phúc không xa (thơ), NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2015