Con viết bài thơ gửi mẹ hiền
Cầu mong nơi ấy mẹ bình yên
Hạ này con lại không về được
Vì bởi sự đời chưa đủ duyên

Mẹ hãy yên tâm, mẹ kính yêu!
Mẹ ơi, niệm Phật nhớ cho nhiều
Một ngày nào đó con về lại
Bên mẹ thân yêu kể mọi điều

Hãy để tâm tư thật nhẹ nhàng
Mẹ đừng nghĩ ngợi chuyện lang thang
Tìm trong quá khứ không còn nữa
Chuyện cũ qua rồi đừng nặng mang

Kính chúc mẹ hiền luôn tín tâm
Nương về chánh pháp đạo cao thâm
Ăn chay, niệm Phật lòng thanh thản
Bố thí gieo duyên, dứt lỗi lầm


Nguồn: Tường Vân, Hạnh phúc không xa (thơ), NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2015