Vườn xuân Đạo, hoa Bồ đề rộ nở
Sắc tinh anh, cánh băng tuyết nõn nà
Màu sạch trong, áo cư sĩ tại gia
Màu tiêu biểu, những tâm hồn thanh khiết

Xuân giác ngộ, giữa vùng trời Nam Việt
Xuân thanh bình, của những kẻ hiền lương
Giữ giới răn, không tạo nghiêp đau thương
Sống an lạc, cõi trường xuân bất lão

Xuân ấy mới, là xuân trong cõi đạo
Đúng thời duyên, hoa nở báo xuân về
Những cánh hoa, những hạnh nguyện Bồ đề
Niềm tin tưởng, cõi lòng vừa chớm nở

Hoa hạnh nguyện, đúng thời gian kết quả
Quả Bồ đề, rộ chín sắc vàng xinh
Áo cà sa, đoạn dứt sạch mê tình
Màu tiêu biểu, những tâm hồn thanh thoát

Ai tạo sẵn, một khu vườn bát ngát
Đủ hoa thanh, quả giác, lạ lùng chưa?
Hiển chơn tâm, thực hiện lý chơn thừa
Chuyển Pháp ngữ, dựng xây toà Pháp độ

Tìm cứu vớt, kẻ chơi vơi biển khổ
Lên thuyền từ, đưa đến chốn an vui
Hỡi hồn hoa, thuần trong trắng kia ơi!
Đức tánh đẹp, xứng thân hình kiều mị

Vào cửa lễ, để quên mình tôn quý
Dốc trau tâm, nên tỏ hạnh khiêm nhường
Đối bề trên, gìn trọn đạo kính thương
Cùng kẻ dưới, giữ một niềm hoà thuận

Hoa muốn đẹp, hoa đừng gai sân hận
Hoa muốn thơm, hoa mở rộng lòng thương
Hoa muốn thanh, hoa tinh khiết nêu gương
Hoa muốn quý, hoa trang nghiêm cõi Phật

Thân đã ví, cành hoa mang huyễn chất
Tâm gắng tu, kết quả thọ trường xuân
Cảnh vô thường, tan hiệp đám phù vân
Đài Cực Lạc, vững bền ngôi bảo toạ

Nghiêp trần buộc, nợ trần vay phải trả
Nhiệm vụ tròn, đạo quả mới xinh xuê
Khắp thân sơ, niềm tin tưởng đã về
Vườn xuân Đạo, hoa Bồ đề rộ nở


Nguồn: Thích nữ Huỳnh Liên, Đoá sen thiêng (thơ), NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2012