Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/05/2018 11:02, số lượt xem: 343

nghe gió về
hú giữa những toà cao ốc
thành phố lạ, nhưng quen
bão Tembin đang về
quảng đời xưa bỏ lại...
Í ới gọi nhau: những tiếng còi xe

chỉ vài năm trước
bên kia sông ngó về
ngủ thiếp giữa câu chuyện với Tấn
hôm nay ngó lại
cũng toà nhà đó
Tấn (hay tôi) đã lạc giữa muôn người

Sài Gòn Dec 26th, 2017