Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Facebook (1) social media (1) mạng xã hội (1)
Đăng ngày 13/07/2018 13:26, số lượt xem: 343

Khi mà internet rất thịnh hành
Hơn một nửa thế giới thành tù nhân tình nguyện
Trói chặt mình vào chiếc mobile-phone
Sống một nơi hồn hướng về nơi khác: giao lưu