Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
(Chưa có bài thơ nào)
Tạo ngày 20/04/2019 12:08 bởi hongha83
Thích Thiện Bình (1969-) thế danh Trương Văn Bổn, chưa rõ quê quán. Là trụ trì chùa Bửu Liên và chùa Bồ Đề, thư ký Ban đại diện Phật giáo quận Bình Thạnh (1991-2001), Uỷ viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Bình Thạnh.

Tác phẩm:
- Thiện Bình thi tập (NXB Văn hoá văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2015)