15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/06/2008 01:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/01/2017 17:38

Còn động còn ấm còn ta,
Động dừng ấm hết thì ma ra đồng.
Thở than khóc lóc não lòng,
Thức thần theo nghiệp hết mong trùng phùng.


Thiền viện Chân Không, tháng 1-1985

Nguồn: Thiền uyển - Những cảm hứng tuỳ cảnh (thơ), Thích Thanh Từ, NXB TP Hồ Chí Minh, 2001