33.67
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/06/2008 02:02

Ngày nay bạn thương mến tôi.
Vâng! Tôi cám ơn bạn.
Song ngày mai kia, tôi không dám nghĩ đến.
Thế gian dành cho chúng ta khá nhiều điều bất như ý.
Chúng ta phải khéo tu để vượt qua những bất hạnh này.

Những thay đổi đau lòng luôn đến với ta,
Khi chúng đến, ta nên cười chẳng nên khóc.
Vì đó là qui luật của thế gian.


Thiền viện Thường Chiếu, tháng 9-1996


Nguồn: Thiền Uyển - Những cảm hứng tuỳ cảnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2001